Al onze producten worden door volwassen mensen gemaakt. Kinderhanden komen er niet aan te pas. Dit controleren we door regelmatig onaangekondigd op de stoep van onze leveranciers te staan. Dit kan natuurlijk niet altijd door onszelf worden gedaan, maar wordt vaak gedaan door plaatselijke vrienden. We hebben tijdens onze eerste gesprekken met de leverancier hier duidelijke afspraken over gemaakt. We hebben duidelijk gemaakt dat wanneer we een werkend kind in de werkplaats of het gebied daarom heen aantreffen onze afspraken per direct worden geannuleerd. Tot op de dag van vandaag hebben we nog nooit een kind aan het werk gezien bij onze leveranciers. Natuurlijk zijn er soms wel kinderen te vinden, maar die zijn altijd gewoon op bezoek bij papa, mama of ander familielid. Ze verrichten nooit werk, want dan is het voor ons meteen 'einde oefening' en gaan we op zoek naar een andere leverancier.