Cadeaubonnen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de cadeaubonnen die door DroomDecor.nl worden uitgegeven.
De voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door DroomDecor.nl uitgegeven cadeaubonnen.
 2. De cadeaubonnen vertegenwoordigen een waarde die in een korting wordt uitgedrukt. De korting wordt in euro’s aangegeven.
 3. Iedere cadeaubon heeft een unieke kortingscode en kan één keer worden gebruikt.
 4. De cadeaubonnen zijn altijd geldig, er zit dus geen geldigheidsduur aan de cadeaubonnen.
 5. Indien het totaalbedrag van de bestelling lager is dan de waarde van de cadeaubon, dan is de restwaarde van de cadeaubon niet opnieuw te gebruiken.
 6. Indien het totaal bedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de cadeaubon dan dient het verschil betaald te worden met een van de betaalmethoden die DroomDecor.nl aanbiedt.
 7. Verzendkosten kunnen niet met de cadeaubon worden betaald.
 8. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 9. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of unieke kortingscode daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 10. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen door de betreffende persoon wordt ontzegd. Daarnaast zal DroomDecor.nl aangifte doen van fraude bij justitie.
 11. Indien een product dat met een cadeaubon is aangeschaft wordt geretourneerd dan wordt het bedrag dat door de klant is betaald teruggestort.
 12. De cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt bij aankopen van DroomDecor.nl